O firmie Argras

Argras jest rodzinną firmą z ponad 60-letnim doświadczeniem w zakresie odbioru i recyklingu zużytych olejów spożywczych.

Głównym przedmiotem działalności Argras jest:

  • Dostarczanie świeżego oleju spożywczego
  • Najwyższej jakości roślinny olej spożywczy dostarczany jest do restauracji naszym własnym transportem.

  • Odbiór i recykling zużytego oleju spożywczego
  • Własnym transportem odbieramy z restauracji zużyty olej spożywczy a następnie przetwarzamy na surowiec do produkcji biodiesla.

Argras obsługuje restauracje, hotele, sieci fast food, firmy cateringowe, szkoły, szpitale, zakłady przemysłowe i inne.

Fabryka Argras znajduje się w Szczecinie. W celu optymalizacji świadczonych usług posiadamy również kilka magazynów zlokalizowanych na terenie całej Polski.